تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...

دسته بندی

  • 5اسفند ماه، روز مهندس گرامی باد

  • روز مهندس بر جامعه مهندسی کشور مبارک باد
5اسفند ماه، روز مهندس گرامی باد

تبریک ویژه به مهندسان پزشکی که در گمنامی یکسال پر مشغله و پر استرس را در کنار کادر درمان گذراندند.

شرکت " درمان تجهیز آفرید" این روز مهم را به شما تبریک گفته و از صمیم قلب برایتان سلامتی و پایداری آرزو می کند. 

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

  • تعداد بازدید : ۵۷

  • 5اسفند ماه، روز مهندس گرامی باد

  • 5اسفند ماه، روز مهندس گرامی باد
  • روز مهندس بر جامعه مهندسی کشور مبارک باد

تبریک ویژه به مهندسان پزشکی که در گمنامی یکسال پر مشغله و پر استرس را در کنار کادر درمان گذراندند.

شرکت " درمان تجهیز آفرید" این روز مهم را به شما تبریک گفته و از صمیم قلب برایتان سلامتی و پایداری آرزو می کند. 

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

  • تعداد بازدید : ۵۷

دسته بندی