تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...

موضوع جستجو: سوزنگیر - ۳ مورد پیدا شد

۱ . ابزارهای تخصصی میکرو سرجری :   سوزنگیر میکرو     سوزنگیر میکرو   قیچی میکرو   قیچی  میکرو   پنست تومور
۲ . ست نسج نرم ارتوپدی : سوزنگیر مایو هگار، دارای آرواره هایی با نوک گرد است که شیارهای ضربدری برروی بخش داخلی آرواره ها وجود دارد .
۳ . ست نفرکتومی :