تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...

دسته بندی

 • 1 شهریور روز پزشک و بزرگداشت بوعلی سینا گرامی باد

 • اول شهریور، روز پزشک بر جامعه پزشکی و تمامی پزشکان متعهد، مبارک باد
1 شهریور روز پزشک و بزرگداشت بوعلی سینا گرامی باد

اول شهریور روز پزشک گرامی باد

 

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد آنگاه که دستی ، به نشان شکر به آسمان بلند شود ملائک تو را می ستایند

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • تعداد بازدید : ۱۲۶
  تاريخ : 01 شهريور 1399

 • 1 شهریور روز پزشک و بزرگداشت بوعلی سینا گرامی باد

 • 1 شهریور روز پزشک و بزرگداشت بوعلی سینا گرامی باد
 • اول شهریور، روز پزشک بر جامعه پزشکی و تمامی پزشکان متعهد، مبارک باد

اول شهریور روز پزشک گرامی باد

 

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد آنگاه که دستی ، به نشان شکر به آسمان بلند شود ملائک تو را می ستایند

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • تعداد بازدید : ۱۲۶
  تاريخ : 01 شهريور 1399

دسته بندی