تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...

دسته بندی

  • 1 شهریور روز پزشک و بزرگداشت بوعلی سینا گرامی باد

  • اول شهریور، روز پزشک بر جامعه پزشکی و تمامی پزشکان متعهد، مبارک باد
1 شهریور روز پزشک و بزرگداشت بوعلی سینا گرامی باد

اول شهریور روز پزشک گرامی باد

 

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد آنگاه که دستی ، به نشان شکر به آسمان بلند شود ملائک تو را می ستایند

حاصل جمع را بنویسید :
+

  • تعداد بازدید : ۱۹۹

  • 1 شهریور روز پزشک و بزرگداشت بوعلی سینا گرامی باد

  • 1 شهریور روز پزشک و بزرگداشت بوعلی سینا گرامی باد
  • اول شهریور، روز پزشک بر جامعه پزشکی و تمامی پزشکان متعهد، مبارک باد

اول شهریور روز پزشک گرامی باد

 

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد آنگاه که دستی ، به نشان شکر به آسمان بلند شود ملائک تو را می ستایند

حاصل جمع را بنویسید :
+

  • تعداد بازدید : ۱۹۹

دسته بندی