تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...

ویترین محصولات

ست هایپوس پدیازیس

پنس بنگولا کرو و مستقیم

ست نفرکتومی

سوزنگیر میو هگار TC ( در سایزهای مختلف)

ست آبدومینوپلاستی

سرساکشن پول( کرو و مستقیم)

ست نسج نرم ارتوپدی

سوزنگیر میوهگار TC. جهت نگه داشتن سوزن های بزرگ، جهت بخیه زدن کاربرد دارد