تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...

موضوع جستجو: چکش ارتوپدی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . ست جنرال ارتوپدی : انبرقفلی ارتوپدی اکارتور شارپ هوهمان( بنت ارتوپدی)          بنت ارتوپدی.  جهت کنار زدن حجم زیادی از بافت کنار استخوان بکار می رود.    
۲ . ست جنرال ارتوپدی( اطفال و بزرگسال) :   یک چکش از جنس استیل ضد زنگ یا استیل ضد زنگ پر شده با برنج است.   از این چکش در سایر تخصص ها که با استخوان سرو کار دارند