تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...

موضوع جستجو: ست جراحی زنان - ۱۰ مورد پیدا شد

۱ . ست زایمان طبیعی :
۲ . ست سیستوسل و رکتوسل :  
۳ . ست اپی زیاتومی( اپی ریپیر) :
۴ . ست شیرودکا ( مکدونالد)(سرکلاژ) :
۵ . ست سزارین :
۶ . ست هیسترکتومی (آبدومینال) :  
۷ . ست هیسترکتومی (واژینال) :  
۸ . ست کورتاژ :
۹ . ست T.L(بستن لوله های رحم) :
۱۰ . ست معاینه سرویکس :