تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...

موضوع جستجو: بنت ارتوپدی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . ست جنرال ارتوپدی : شارپ هوهمان( بنت ارتوپدی)          بنت ارتوپدی.  جهت کنار زدن حجم زیادی از بافت کنار استخوان بکار می رود.    
۲ . ست استخوانی ران( اندام تحتانی ضخیم) :