تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...
قسمت دوم:روش نگهداشت ابزار جراحی حین عمل