تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...
 • ست کرانیاتومی

 • کریسون پانچ، جهت برداشتن تکه های استخوانی و لامینا در طول عملهای جراحی های ستون فقرات کاربرد دارد.

 • وضعیت : موجود است تعداد موجود 0   عدد

ست کرانیاتومی

اکارتور یاشارگیل (لیلا)

این ابزار،جهت فراهم کردن دید بافتی کاربرد دارد.

کریسون پانچ

  دارای دسته های فشاری است که به یک بدنه بلند با یک نوک زاویه دار گیوتینی متصل است. نوک آن دارای زوایای 40 درجه و یا  90 درجه و دهانه آن به سمت پایین یا بالا می باشد. دهانه آن 6-1 میلی متر است.

 پیتیتوری

جهت برداشت دیسک بین مهره ای کاربرد دارد.

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۲۳۷۷
  تاریخ نشر : 15 بهمن 1399

 • ست کرانیاتومی

 • ست کرانیاتومی
 • کریسون پانچ، جهت برداشتن تکه های استخوانی و لامینا در طول عملهای جراحی های ستون فقرات کاربرد دارد.

 • وضعیت : موجود است تعداد موجود 0   عدد

اکارتور یاشارگیل (لیلا)

این ابزار،جهت فراهم کردن دید بافتی کاربرد دارد.

کریسون پانچ

  دارای دسته های فشاری است که به یک بدنه بلند با یک نوک زاویه دار گیوتینی متصل است. نوک آن دارای زوایای 40 درجه و یا  90 درجه و دهانه آن به سمت پایین یا بالا می باشد. دهانه آن 6-1 میلی متر است.

 پیتیتوری

جهت برداشت دیسک بین مهره ای کاربرد دارد.

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۲۳۷۷
  تاریخ نشر : 15 بهمن 1399