تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...
 • ست لامینکتومی

 • اکارتور کلووارد، اکارتور گردنی می باشد.

 • وضعیت : موجود است تعداد موجود 0   عدد

ست لامینکتومی

اکارتور لامینکتومی با بلید

اکارتور کلووارد، برای عملهای گردن و عملهای ارتوپدی مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای بلیدهای متفاوت و متحرک می باشد.

اکارتور همی لامینکتومی

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۳۰۷۹
  تاریخ نشر : 15 بهمن 1399

 • ست لامینکتومی

 • ست لامینکتومی
 • اکارتور کلووارد، اکارتور گردنی می باشد.

 • وضعیت : موجود است تعداد موجود 0   عدد

اکارتور لامینکتومی با بلید

اکارتور کلووارد، برای عملهای گردن و عملهای ارتوپدی مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای بلیدهای متفاوت و متحرک می باشد.

اکارتور همی لامینکتومی

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۳۰۷۹
  تاریخ نشر : 15 بهمن 1399