تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...

دسته بندی

  • روز جهانی جراح

  • ۸ بهمن ماه، روز جراح بر همه جراحان حاذق و دستیاران سخت کوش مبارک باد.
روز جهانی جراح

 

جراحی عمومی، برخلاف نامش، تخصص جراحی‌ای است که بر اندام‌های شکمی (مانند روده‌ها) تمرکز دارد، که شامل مری، معده، روده باریک، روده بزرگ، کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا و مجراهای صفرا و اغلب غده تیروئید (به نسبت میزان دسترسی به متخصصان جراحی سر و گردن) می‌شود. جراحان عمومی همچنین با بیماری‌های دربردارنده پوست، پستان و فتق سروکار دارند. آن‌ها عمدتاً با تنه سروکار دارند. از آنجا که متخصصین جراحی عمومی در بسیاری از مراکز دنیا، اولین سطح ارائه خدمات به بیماران تصادفی و اورژانس های تهدیدکننده حیات می باشند، دامنه فعالیت ها و توانایی شان بسیار وسیع است و در مواقع لزوم قادر به انجام جراحی های اورژانس
رشته های دیگر مانند جراحی های ارتوپدی، جراحی های زنان، جراحی های اورولوژی و در مواردی از جراحی های مغز و اعصاب نیز می‌باشند.متخصصین جراحی عمومی از این سبب عمومی نامیده
می شوند که قادر به جراحی همه اعضای بدن می‌باشند و تنها رشته از رشته های تخصصی جراحی است که اصول جراحی (PRINCIPLES OF SURGERY) همچون آب و الکترولیت، هموستاز و … را می شناسند. به جهت بزرگداشت این قشر زحمتکش، روز هشتم بهمن ماه در تقویم پزشکی به نام روز جراح عمومی نامگذاری شده است.

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

  • تعداد بازدید : ۳۴

  • روز جهانی جراح

  • روز جهانی جراح
  • ۸ بهمن ماه، روز جراح بر همه جراحان حاذق و دستیاران سخت کوش مبارک باد.

 

جراحی عمومی، برخلاف نامش، تخصص جراحی‌ای است که بر اندام‌های شکمی (مانند روده‌ها) تمرکز دارد، که شامل مری، معده، روده باریک، روده بزرگ، کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا و مجراهای صفرا و اغلب غده تیروئید (به نسبت میزان دسترسی به متخصصان جراحی سر و گردن) می‌شود. جراحان عمومی همچنین با بیماری‌های دربردارنده پوست، پستان و فتق سروکار دارند. آن‌ها عمدتاً با تنه سروکار دارند. از آنجا که متخصصین جراحی عمومی در بسیاری از مراکز دنیا، اولین سطح ارائه خدمات به بیماران تصادفی و اورژانس های تهدیدکننده حیات می باشند، دامنه فعالیت ها و توانایی شان بسیار وسیع است و در مواقع لزوم قادر به انجام جراحی های اورژانس
رشته های دیگر مانند جراحی های ارتوپدی، جراحی های زنان، جراحی های اورولوژی و در مواردی از جراحی های مغز و اعصاب نیز می‌باشند.متخصصین جراحی عمومی از این سبب عمومی نامیده
می شوند که قادر به جراحی همه اعضای بدن می‌باشند و تنها رشته از رشته های تخصصی جراحی است که اصول جراحی (PRINCIPLES OF SURGERY) همچون آب و الکترولیت، هموستاز و … را می شناسند. به جهت بزرگداشت این قشر زحمتکش، روز هشتم بهمن ماه در تقویم پزشکی به نام روز جراح عمومی نامگذاری شده است.

 

حاصل جمع را بنویسید :
+

  • تعداد بازدید : ۳۴

دسته بندی