تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...

دسته بندی

 • 16 اردیبهشت روز جهانی ماما

 • روز جهانی ماما، به تلاشگران جامعه مامایی مبارک باد
16 اردیبهشت روز جهانی ماما

"شرکت درمان تجهیزآفرید" روز جهانی ماما را که همزمان با بهار طبیعت است ، به شما تلاشگران جامعه مامایی

که وظیفه دشوار و حیاتی، حفظ سلامت مادر و نوزاد را بر عهده دارید.

تبریک و تهنیت عرض می نماید.

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • تعداد بازدید : ۲۶
  تاريخ : 16 ارديبهشت 1399

 • 16 اردیبهشت روز جهانی ماما

 • 16 اردیبهشت روز جهانی ماما
 • روز جهانی ماما، به تلاشگران جامعه مامایی مبارک باد

"شرکت درمان تجهیزآفرید" روز جهانی ماما را که همزمان با بهار طبیعت است ، به شما تلاشگران جامعه مامایی

که وظیفه دشوار و حیاتی، حفظ سلامت مادر و نوزاد را بر عهده دارید.

تبریک و تهنیت عرض می نماید.

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • تعداد بازدید : ۲۶
  تاريخ : 16 ارديبهشت 1399

دسته بندی