تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...
 • ست نسج نرم ارتوپدی

 • سوزنگیر میوهگار TC. جهت نگه داشتن سوزن های بزرگ، جهت بخیه زدن کاربرد دارد

 • وضعیت : موجود است تعداد موجود 0   عدد

ست نسج نرم ارتوپدی
سوزنگیر مایو هگار، دارای آرواره هایی با نوک گرد است که شیارهای ضربدری برروی بخش داخلی آرواره ها وجود دارد .
حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۱۸۲۱
  تاریخ نشر : 21 آبان 1399

 • ست نسج نرم ارتوپدی

 • ست نسج نرم ارتوپدی
 • سوزنگیر میوهگار TC. جهت نگه داشتن سوزن های بزرگ، جهت بخیه زدن کاربرد دارد

 • وضعیت : موجود است تعداد موجود 0   عدد

سوزنگیر مایو هگار، دارای آرواره هایی با نوک گرد است که شیارهای ضربدری برروی بخش داخلی آرواره ها وجود دارد .
حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۱۸۲۱
  تاریخ نشر : 21 آبان 1399