تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...
 • ست جنرال ارتوپدی

 • چکش ارتوپدی.جهت اعمال فشار به استئوتوم ،چیزل،گوژ و سایر وسایلها کاربرد دارد.

 • وضعیت : موجود است تعداد موجود 0   عدد

ست جنرال ارتوپدی

انبرقفلی ارتوپدی

اکارتور شارپ هوهمان( بنت ارتوپدی)

         بنت ارتوپدی.  جهت کنار زدن حجم زیادی از بافت کنار استخوان بکار می رود.      

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۱۹۴۲
  تاریخ نشر : 21 آبان 1399

 • ست جنرال ارتوپدی

 • ست جنرال ارتوپدی
 • چکش ارتوپدی.جهت اعمال فشار به استئوتوم ،چیزل،گوژ و سایر وسایلها کاربرد دارد.

 • وضعیت : موجود است تعداد موجود 0   عدد

انبرقفلی ارتوپدی

اکارتور شارپ هوهمان( بنت ارتوپدی)

         بنت ارتوپدی.  جهت کنار زدن حجم زیادی از بافت کنار استخوان بکار می رود.      

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۱۹۴۲
  تاریخ نشر : 21 آبان 1399