تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...
 • ست استخوانی ساعد( اندام ظریف)

 • استئوتوم ناودانی(گوژ استخوانی استیل)

 • وضعیت : موجود است تعداد موجود 0   عدد

ست استخوانی ساعد( اندام ظریف)

جهت بریدن یا تخلیه کانال استخوانی از آن استفاده می شود. دارای دسته 8 وجهی است که در امتداد یک تیغه ناودان دار با لبه تیز قرار دارد. این وسیله در سایزهای مختلف وجود دارد. 

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۱۶۲
  تاریخ نشر : 21 آبان 1399

 • ست استخوانی ساعد( اندام ظریف)

 • ست استخوانی ساعد( اندام ظریف)
 • استئوتوم ناودانی(گوژ استخوانی استیل)

 • وضعیت : موجود است تعداد موجود 0   عدد

جهت بریدن یا تخلیه کانال استخوانی از آن استفاده می شود. دارای دسته 8 وجهی است که در امتداد یک تیغه ناودان دار با لبه تیز قرار دارد. این وسیله در سایزهای مختلف وجود دارد. 

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۱۶۲
  تاریخ نشر : 21 آبان 1399