تلفن دفتر : 7-02188545590 تلفن ارتباط با مشتریان : 09121068744 ...
 • ابزارهای تخصصی میکرو سرجری

 • پنست بایونتی تومور

 • وضعیت : موجود است تعداد موجود 0   عدد

ابزارهای تخصصی میکرو سرجری

 

سوزنگیر میکرو

 

 

سوزنگیر میکرو

 

قیچی میکرو

 

قیچی  میکرو

 

پنست تومور

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۲۷۴۱
  تاریخ نشر : 16 بهمن 1399

 • ابزارهای تخصصی میکرو سرجری

 • ابزارهای تخصصی میکرو سرجری
 • پنست بایونتی تومور

 • وضعیت : موجود است تعداد موجود 0   عدد

 

سوزنگیر میکرو

 

 

سوزنگیر میکرو

 

قیچی میکرو

 

قیچی  میکرو

 

پنست تومور

حاصل جمع را بنویسید :
+

 • بازدید این صفحه : ۲۷۴۱
  تاریخ نشر : 16 بهمن 1399